League
Thur 9/5/19   Barwick v Carlton
Fri 24/5/19   Sandal v Carlton
Fri 31/5/19   BYE    
Thur 13/6/19   Carlton v Barwick
Mon 1/7/19   Carlton v Sandal
Fri 5/7/19   BYE